Gepubliceerd op 23-03-2021

Utrecht

betekenis & definitie

zetel van een bisschop sedert Willibrord, 695. Geleidelijk breidde het gezag van de bisschop zich uit over heel Noord-Nederland behalve over de Ommelanden en Westerwolde.

Ook de Stad en het Gorecht behoorden in het geestelijke tot het bisdom. Sedert 1040 trachtte de bisschop zich ook van de wereldlijke macht meester te maken in de Stad.Bisschop Anfridus had in 1006 aan 't klooster Hohorst bij Amersfoort de kerk van Groningen geschonken. De Tegenwoordige Staat vermoedt, dat dit alleen betrekking had op het geestelijk gezag.

In dit stuk van 1006 wordt de naam Groningen het eerst genoemd.