Gepubliceerd op 23-03-2021

Mest

betekenis & definitie

hoe langer hoe meer nodig, naarmate de groei van de bevolking vroeg om meer bouw. en weiland en om groter opbrengst, en het braak leggen van het land om de zoveel jaren te onvoordelig werd. In de 17e eeuw begon men met de compost (stratendrek) van de Stad, die naar de Veenkoloniën gevoerd werd.

In 1837 nam men proeven met gemalen beenderen. Reeds vroeger paste men het roppen toe; zie daar; plm. 1800. Van 't begin der 19e eeuw is ook het woulen-, zie daar.In 't midden der 19e eeuw kwam de aanwending van guano en sedert 1824

bracht men de wierdegrond naar de zand- en veenstreken; zie deze woorden.

Nog lang bleven grote uitgestrektheden groenland, die 's winters onder water stonden, onbemest; ze waren toen alleen geschikt voor 't schrale blauwgras.

Pas de kunstmest gaf uitkomst, zowel voor de veenkoloniën als voor de andere streken. Zie Vrieze.