Gepubliceerd op 23-03-2021

Finsterwolde

betekenis & definitie

oudtijds Finserwolde, gemeente in het Oldambt, 3200 inw.

Finsterwolde 1050, Hardenbergse Weg 800, Goldhoorn 35, Kromme Elleboog 180, Ekamper Weg 300, Ganzedijk 190, Hongerige Wolf 250, Kostverloren 120 inw. In Finsterwolmer Hammerk 110, in de Reiderwolderpolder 130 inwoners.

Ned. Herv. 43, Ger. 2, zonder gezindte 54°/o. — Landbouw.

Over Finsterwolde Werkgelegenheid en Werkloosheid, proefschrift van W. Steigenga, 1939.

Finsterwolde was in de tijd van de S. D. Bond het middelpunt van de beweging. In 1889 verschaften 89 boerenarbeiders zich toegang tot het Burgerlijk Armbestuur; zij eisten en verkregen ieder f 6.—; oorzaak de werkloosheid. In 1891 belegde de Bond voor Algemeen Kiesrecht aldaar een meeting; sprekers waren Schaper, Stienstra en Mina Drucker; er waren

3000 bezoekers. De winter van 1892 en '93 was woelig; optochten, verbod van samenscholing, ingooien van ruiten.

Het vergaderlokaal was in hotel Hommes, nu 't gemeentehuis.

In Finsterwolde hebben de Communisten de meerderheid in de Gemeenteraad. Zij hebben daarvan een zodanig gebruik gemaakt, dat Ged. Staten aan de regering hebben voorgesteld met toepassing van artikel 146, vierde lid der Grondwet, de raad en het college van B. en W. van hun bevoegdheden te ontheffen en de burgemeester de betrokken gemeentelijke bevoegdheden te doen uitoefenen.

Een wetsvoorstel van deze strekking is in 1950 ingediend.

Aangenomen 1951, In 1953 is de Raad weer ingesteld.

Bij de verkiezingen van 1949 voor de Prov. Staten kregen de communisten van de 1773 uitgebrachte stemmen 1022, de P.v.d.A. 285 en Gemeentebelangen 466.