Gepubliceerd op 23-03-2021

Almanak

betekenis & definitie

vroeger na de Bijbel bij boer en burger veelal het enige boek in huis en dus algemeen gelezen.

Bevatte de paarde- en beestemarkten, de lijst der predikanten, de trekschuitdiensten en verdere nuttige inlichtingen, vooral ook de tijd van lichte en donkere maan.

Dan de weersvoorspellingen van Don Antonio Magino.

Verder „Mengelingen tot nut en vermaak".

En dan was er nog een aantrekkelijkheid, die men hoog op prijs stelde.

Er stond namelijk steeds een doolhof in de almanak, waar de gangen bedrukt zijn met een toepasselijk vers:

Wie denkt: ik raak nooit in een doolhof verdwaald;

Wat listen en streken uit worden gehaald,

’k Ben daarvoor te kloek,

'k Zie te goed uit mijn ogen,

Die heeft, eer hij het weet,

Vaak zichzelven bedrogen.

De regels zijn schots en scheef door elkaar gedrukt; de lezer moet er uit zien te raken.

In November 1811 verscheen bij A. Hazelhof in de Nw. Ebbingestraat de eerste Opregte Groninger Almanak.

Deze Hazelhofsalmanakken werden door venters door de hele provincie gebracht.

Ze verschenen geregeld tot aan de tijd van de Duitse bezetting. In de eerste jaren was H. Wester de redacteur.