Kernproduct betekenis & definitie

De basisfunctie of voordelen die het product de afnemer biedt, daarbij inspelend op een fundamentele behoefte van de afnemer, zoals de behoefte aan gemak (core benefit, core product).