Sociale relatie (M. Weber) betekenis & definitie

Een sociale relatie is de kans dat interactie op een bepaalde wijze tot stand komt. Een sociale relatie bestaat tussen personen op grond van hun posities. Men kan tot op zekere hoogte voorspellen op welke wijze personen waartussen een bepaalde sociale relatie bestaat, zich tegenover elkaar zullen gaan gedragen.

Gepubliceerd op 06-01-2017