Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-02-2016

2016-02-04

Groene stroom

betekenis & definitie

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt door middel van duurzame energiebronnen, oftewel energiebronnen waarvan men oneindig gebruik kan maken. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde grijze stroom.

Groene stroom kan via diverse manieren worden opgewekt. In Nederland wordt de meeste groene stroom opgewekt door middel van biomassa, wind, zon en waterkracht. Al deze energiebronnen zijn duurzaam, dat wil zeggen dat ze in principe onuitputtelijk zijn. Immers, windkracht en zonnestralen kunnen niet opraken. Daarnaast komt bij het opwekken van groene stroom over het algemeen geen CO2 en andere schadelijke stoffen vrij. Groene stroom is hiermee de tegenhanger van grijze stroom, wat de overkoepelende naam is voor alle stroom die wordt opgewekt uit eindige, fossiele energiebronnen, zoals kolen of gas.

Bij het afnemen van groene stroom is het van belang dat deze stroom een Garantie van Oorsprong heeft. Dit houdt in dat de groene stroom daadwerkelijk afkomstig is vanuit duurzame energiebronnen. Met een garantie van oorsprong weet men precies waar de groene stroom die men afneemt vandaan komt.

In Nederland is er op sommige punten onduidelijkheid over het gebruik en de oorsprong van groene stroom. Dit heeft mede te maken met het systeem van groenestroomcertificaten, die tussen energiemaatschappijen uit verschillende landen kunnen worden verhandeld. Hoewel het gebruik van groene stroom in Nederland langzaam toeneemt, wordt in Nederland een klein percentage van de totale stroom opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. Nederland loopt hiermee achter op andere Europese landen, die relatief meer stroom opwekken via duurzame bronnen. Ook is het bij sommige vormen van groene stroom niet duidelijk of het geheel of slechts voor een deel is opgewekt uit duurzame energiebronnen.