Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-02-2016

2016-02-04

Groene energie

betekenis & definitie

Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen en is hiermee de tegenhanger de zogenaamde grijze energie, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Er zijn tal van bronnen voor groene energie. In Nederland wordt met name gebruik gemaakt van energie uit wind, zon, water en de verbranding van biomassa.

De meeste energie in Nederland wordt opgewekt door gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Omdat deze fossiele brandstoffen eindig zijn en bij het gebruik ervan onder andere veel CO2 in de lucht wordt uitgestoten, spreekt men van grijze energie. Tegenwoordig wordt steeds meer energie door middel van duurzame bronnen opgewekt, dit noemt men groene energie. Groene energie kan onder andere worden opgewekt door middel van zonnepanelen, windmolens en bij de verbranding of vergisting van biomassa.

Bij het afnemen van groene energie is het van belang te letten op de zogenaamde Garantie van Oorsprong. Met deze garantie kan men achterhalen waar de groene energie wordt opgewekt, zodat men zeker weet dat het daadwerkelijk wordt opgewekt op basis van duurzame energiebronnen. De normen van wat precies geldt als een duurzame energiebron zijn door de Nederlandse overheid vastgesteld, maar leveren in bepaalde gevallen problemen bij het interpreteren op. Kernenergie wordt bijvoorbeeld niet gezien als duurzame energiebron, terwijl de uitstoot van CO2 bij het opwekken van kernenergie zeer laag is.

In Nederland wordt op het moment ongeveer 6,5 procent van de totale energie opgewekt door duurzame energiebronnen. In vergelijking met andere Europese landen is dit percentage vrij laag. Om verdere uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij het opwekken van grijze energie te beperken, heeft de Nederlandse overheid als doelstelling dat in 2020 14 procent groene energie moet zijn.