Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-02-2016

2016-02-04

Groen gas

betekenis & definitie

Groen gas is duurzaam opgewekt gas dat is bijgewerkt zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Voordat het gas is bijgewerkt, wordt het biogas genoemd. Biogas wordt in Nederland vaak opgewekt door verbranding of vergisting van biomassa, zoals tuinafval en uitwerpselen van dieren.

In Nederland wordt binnen de meeste huishoudens gebruik gemaakt van aardgas. Dit is een fossiele brandstof, wat inhoudt dat er een beperkte voorraad is die ooit opraakt en dat er bij de verwerking CO2 in de lucht wordt uitgestoten. Als alternatief kan men gebruik maken van zogenaamd groen gas. Dit is een milieuvriendelijk alternatief dat hernieuwbaar is en waar er voor de verwerking geen broeikasgassen worden uitgestoten. In Nederland komt deze vorm van groen gas opwekken relatief weinig voor.

Groen gas wordt met name gewonnen door de verbranding of vergisting van organische materialen. Bij een berg afval ziet men hier wel eens warme dampen vanaf komen. Deze warmte kan worden gebruikt en worden omgezet in energie. Bij verbranding van afval en of andere organisch materiaal komt methaan houdend gas vrij. Dit gas wordt opgevangen, in dat geval spreekt men van biogas. Dit biogas wordt zodanig bewerkt, dat het bruikbaar wordt voor huishoudens. Wanneer men het fornuis aan zet, zal men geen verschil merken tussen normaal aardgas en groen gas.

Groen gas wordt daarnaast toegepast als brandstof. Tegenwoordig rijden veel voertuigen al op aardgas, wat een stuk minder belastend voor het milieu is dan bijvoorbeeld benzine of diesel. Dit aardgas kan worden vervangen door groen gas, wat de uitstoot van broeikasgassen nog verder verminderd. Zowel aardgas als groen gas is een stuk goedkoper als brandstof dan benzine of diesel.