Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-02-2016

2016-02-04

Grijze stroom

betekenis & definitie

Grijze stroom wordt opgewekt uit eindige bronnen die tijdens het gebruik ervan broeikasgassen uitstoten, zoals CO2. Hierdoor is grijze stroom slecht voor het milieu. Grijze stroom wordt dan ook gezien als de tegenhanger van groene stroom, wat uit duurzame energiebronnen wordt opgewekt.

Men kan op diverse manieren stroom opwekken. Een door de jaren heen veel gebruikte manier is het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn grondstoffen die uitputtelijk zijn, waarvan een voorraad is die langzaam opraakt. Energie die wordt opgewekt door middel van deze fossiele brandstoffen noemt men grijze energie. Niet alleen wordt er bij het opwekken van grijze energie gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, bij het proces komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast is er nog een tweede vorm van grijze energie, namelijk kernenergie. Bij kernenergie wordt er geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en is er vrijwel geen sprake van uitstoot van broeikasgassen. Echter, bij het opwekken van kernenergie komt er wel radioactief afval vrij. Dit is zeer schadelijk, waardoor kernenergie als grijze stroom wordt gezien.

In Nederland zijn energieleveranciers verplicht om zogenaamde stroometiketten uit te geven aan de stroom die zij aanbieden. Op deze manier kan men achterhalen in hoeverre de stroom die men gebruikt grijs dan wel groen is. Het gebruik van grijze stroom ligt in Nederland relatief hoog. Het overgrote deel van de opgewekte stroom in Nederland is afkomstig uit gas- en kolencentrales. De Nederlandse overheid wilt, in samenwerking met de Europese Unie, het gebruik van grijze stroom terugdringen en het gebruik van groene stroom stimuleren. In vergelijking met groene stroom is grijze stroom vaak goedkoper en makkelijker op te slaan en te verspreiden.