Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Gepubliceerd op 04-02-2016

2016-02-04

Biovergisting

betekenis & definitie

Biovergisting is het proces waarbij mest en andere landbouwproducten worden omgezet in biogas. Dit vindt plaats in een biovergistingsinstallatie. Biogas dat door middel van biovergisting wordt opgewekt, wordt daarna verwerkt tot groen gas of groene stroom dat in het huishouden kan worden gebruikt.

Tijdens het proces van biovergisting wordt biomassa gebruikt. Biomassa bestaat uit organisch materiaal, zoals afvalresten en dierlijke uitwerpselen. Bij de verbranding van biomassa komt warmte vrij dat kan worden omgezet in energie. In tegenstelling tot het gebruik van normaal gas of normale stroom, worden bij biovergisting geen broeikasgassen uitgestoten. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, waardoor de energie die wordt opgewekt door middel van biovergisting duurzaam is.

Hoewel een groot deel van het organisch materiaal dat afkomstig is uit de landbouwsector geschikt is voor biovergisting, stellen milieuorganisaties dat niet al het organisch materiaal bijdraagt aan een duurzame energie. Men kan namelijk ook vervuild slib of kadavers van dieren gebruiken om energie op te wekken. Hierbij wordt er echter niet voldaan aan de normen die zijn gesteld door milieuorganisaties. Dit is een knelpunt in de discussie of energie uit biovergisting daadwerkelijk duurzaam is. Daarnaast vraagt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zich af in hoeverre het proces van biovergisting gevaarlijk is voor de mens. Bij biovergisting komen namelijk allemaal stoffen vrij die in de lucht gaan hangen en kunnen worden ingeademd door mensen. Men is er nog niet zeker van of deze stoffen schadelijk zijn voor de mens. Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat er bij biovergisting dezelfde schadelijke stoffen vrij komen als bij andere vormen van mestverwerking. Er zijn daarnaast ongelukken geweest bij biovergistingsinstallaties waarbij medewerkers gewond zijn geraakt door explosies of verstikking.