Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Gepubliceerd op 21-09-2017

Proboulos

betekenis & definitie

Proboulos - In Athene een magistraat of raadgever in uitzonderlijke omstandigheden. Zo werd een groep van tien probouloi gekozen na de ramp van Sicilië in 413 v.C. (zie Alkibiades), om als een raadscollege op te treden en het volk raad te geven in de kritieke toestand. De leden waren meer dan 40 jaar oud en konden efficiënter werken dan de massa van de 500 bouleuten in de Boulè. Een dergelijk procédé was evenwel een ernstige inbreuk op de democratische traditie. Ook in 411 v.C. herhaalde zich iets dergelijks, toen de Vierhonderd oligarchen een motie aannamen om een speciale commissie van twintig leden, sungrapheis, probouloi, aan te stellen. Deze commissie zou een geheel van voorstellen uitwerken om de grondwet te wijzigen.