Goos Cardol

lawyer at Child Protection Board

Gepubliceerd op 30-10-2016

2016-10-30

Jeugdstrafrecht

betekenis & definitie

Jeugdstrafrecht is het stelsel van wetten, regels en organisaties gericht op het doen van onderzoek naar, het vervolgenen afdoen van een strafbaar feit gepleegd door jeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar.

In tegenstelling tot het volwassen strafrecht dat gericht is op vergelding en leedtoevoeging, staat in het jeugdstrafrecht de pedagogische dimensie centraal: wat kan de jeugdige leren om in de toekomst criminele feiten te voorkomen? Het jeugdstrafrecht heeft oog voor de context waarin de jeugdige leeft: de gezins-/opvoedsituatie en de sociale omgeving van de jeugdige. Snelheid van handelen staat voorop, evenals een goede coördinatie van alle activiteiten.