Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 27-07-2017

yellowsome

betekenis & definitie

(de; s) 1 (matchplay)- wedstrijd waarin twee spelers samen een team vormen als partners tegen een ander team, dat ook uit twee spelers bestaat; beide spelers van beide teams slaan af en daarna besluit ieder team voor het andere team met welke bal dat team doorspeelt; de partner van wie de bal niet gebruikt wordt, slaat de tweede slag en zo om en om verder totdat de bal is uitgeholed.

• Yellowsome is de sadistische variant van greensome, want in plaats van de beste afslag te nemen, moet u verder met de slechtste, uiteraard te bepalen door de tegenstander. Liggen beide afslagen op de fairway, dan komt u goed weg, maar als u een schitterende drive slaat en uw partner ramt zijn bal de bosjes in, dan wordt het leven een stuk minder aangenaam, want u mag de volgende slag doen... met zijn bal. (NEWEL)

• Tip voor bij het kiezen van de bal waarmee het andere team bij yellowsome moet doorspelen: neem in overweging wat de slechtst liggende bal is, maar ook wie de tweede slag gaat doen. Als de teeshots van beide spelers van het andere team ongeveer gelijkzijn, kies dan altijd de bal van de

beste speler - je wilt immers dat de mindere speler van het andere team de belangrijke tweede slag voor zijn rekening neemt. (KAPKI)

2 (strokeplay) - wedstrijd waarin twee spelers samen een team vormen als competitors samen met een ander team, dat ook uit twee spelers bestaat; beide spelers van beide teams slaan af en daarna besluit ieder team voor het andere team met welke bal dat team doorspeelt; de competitor van wie de bal niet gebruikt wordt, slaat de tweede slag en zo om en om verder totdat de bal is uitgeholed.

Herkomst: Eng. greensome (2)