Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 27-07-2017

waggle

betekenis & definitie

(de; -s) - het (wiebelend) heen en weer bewegen van het lichaam en de golfstok van de speler voorafgaand aan de swing, slag, met als doel het laten afnemen van de spanning in de benen, armen en handen en om gevoel voor de stok te krijgen.

• Een waggle: de handen maken een miniatuurzwaaitje, meer om het gewicht van de stok te voelen en om niet vanuit een dood puntte starten. De beweging wordt vrij gemaakt. (WITWI)

• Bij een waggle wordt de stok d. m. v. korte polsbewegingen over of voor de bal bewogen, soms met bewegingen van de armen of het lichaam (SPEEK)

Herkomst: Eng. (waggeling, wiebeling, zwaai (voor het slaan))