Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

regelcommissie

betekenis & definitie

(de; -s) (EGA handicap- systeem) - uit minstens drie leden bestaande commissie die door een club is aangesteld om binnen de club (of daarmee gelijk te stellen organisatie) er op toe te zien dat de golfregels (zoals vastgesteld door de R&A) en de door de commissie vastgestelde plaatselijke regels worden nageleefd, en instructie te geven in de golfregels en regelexamens af te nemen. De leden van de commissie moeten het examen van de cursus regelcommissies met succes hebben afgelegd (of een daarmee gelijk te stellen kennisniveau bezitten) en moeten een goede kennis hebben van de golfregels en de ‘decisions on the mies of golf. (EGAHS)

→ Royal and Ancïent Golf Club of St Andrews