Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

qualifyingconditie

betekenis & definitie

(de; -s) - voorwaarde waaraan moet worden voldaan als een speler wil dat zijn score in aanmerking komt voor het verkrijgen of veranderen van zijn handicap, syn. handicap condition, handicapconditie.

• Er zijn qualifyingcondities als tijdens het spelen van een ronde aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. 1. De ronde wordt gespeeld op een baan die lid is van de NGF, of van een vereniging die is aangesloten bij een door de NGF aangesloten zusterorganisatie. 2. De ronde wordt gespeeld op een gemeten baan vanaf officiële afslagen. 3. De gemeten baan heeft een totale lengte over 18 holes van ten minste 2.750 meter. 4. De baan heeft een door de betreffende golffederatie vastgestelde course en slope rating voor elke soort afslagen. 5. De lengte van de te spelen baan scheelt niet meer dan 100 meter met de lengte van de gemeten baan. 6. De golfregels zoals vastgesteld door de Royal and Ancient GolfCIub of St Andrews en plaatselijke regels (local mies) van de baan zijn van kracht 7. De spelvorm is individueel strokeplay, of individueel tegen par of individueel stableford. 8. Bij par- en stablefordwedstrijden moet een 100% handicapverrekening van kracht zijn. 9. De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een marker (met een NGF- of EGA-handkap). (EGA-handicapsysteem).

Herkomst: Eng. qualifying (om te kwalificeren) + conditie