Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

marshal

betekenis & definitie

(de; -s) - door de commissie aangestelde wedstrijdcommissaris, meestal een clubvrijwilliger, die toezicht houdt op de (vlotte doorstroom op de) golfbaan en op naleving van de gedrags-, baan- en spelregels, syn. ranger.

• ‘Tijdens de eerste dag van de KLM Ladies Open in Valkenswaard werden de kledingvoorschriften met voeten getreden,’ moppert de vrouw die als marshal op de vijfde hole optreedt. Ze zag met al die strakke truitjes en veel te korte rokjes vooral navels en billen. (VOLKS)

• De rol van de marshal is niet die van een op bekeuringen beluste politieagent, maar meer die van de gemoedelijke veldwachter of wijkagent die preventief werkt en problemen met een vriendelijk woord oplost. (STRUIJ)