Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

maliën

betekenis & definitie

(ov ww; maliede; h. gemalied) GV; veroud. - in de maliebaan spelen, een middeleeuws balspel dat als een verre voorloper van golf wordt gezien; doel van het spet is de maliebal in zo weinig mogelijk slagen over de maliebaan te slaan, waarbij de beide palen aan de uiteinden van de baan moeten worden geraakt en de bal onder een boog door moet in het midden van de baan.

• In en bij verschillende steden werd zo’n baan voor het maliën aangelegd. In 1637 werd een baan te ’s-Gravenhage gebouwd met een lengte van 200 roeden, dat is ruim duizend meter. Amsterdammers konden gaan maliën in de Diemermeer, niet ver van de Kruislaan, op een baan met een lengte van 173 roeden. Alleen was het niet naast de deur. Een uur lopen. In 1759 gaven baljuw en schepenen van de Meer een uitvoerige keur over het spelen op deze baan. Maar de Amsterdammers waren niet bepaald te spreken over deze recreatiemogelijkheid. Vandaar deze dichtregels. Wat dunckt u van de malibaen? / Zij staet mij maer zo paslijk aen. / Ze is als te naauw van wandelwegen, / En al te ver van stad gelegen. (FUCHS).

Herkomst: van Fr. mail (hamer), gebruikt in het jeu de mail

kolfspel, eolf