Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 25-07-2017

los natuurlijk voorwerp

betekenis & definitie

(het) - voorwerp uit de natuur waaronder stenen, bladeren, twijgen, takken, uitwerpselen, wormen, insecten en de door deze dieren gemaakte hoopjes, mits deze niet vastzitten of groeien, stevig zijn ingebed, of aan de bal kleven, syn. loose impediment.

Zand en losse aarde zijn losse natuurlijke voorwerpen als zij op de green liggen, maar niet ergens anders. Sneeuw en natuurijs, behalve rijp, zijn ofwel tijdelijk water ofwel losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler. Dauw en rijp zijn geen losse natuurlijke voorwerpen. (NGFGR)

• je kunt je direct afvragen waarom het woordje ‘losse’ wel gekoppeld wordt aan ‘natuurlijk voorwerp’ en het woordje ‘vaste’ niet. Simpel: in golf zijn er geen regels, anders dan ‘onspeelbaar’ verklaren, om de vaste, zoals bijvoorbeeld bomen, te ontwijken. Wanneer je er last van hebt, moet je maar zien hoe je je redt. (BOUWS)

belemmering