Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 25-07-2017

GKM

betekenis & definitie

(het) (de golfregels) - gebied met een kwetsbaar milieu; gebied dat door een daartoe bevoegde instantie als zodanig is aangewezen, dat niet mag worden betreden en/of waaruit spelen verboden is ter bescherming van het milieu.

• Een dergelijk gebied kan naar het oordeel van de ‘commissie’ worden gemarkeerd als grond in bewerking, een waterhindernis, een laterale waterhindernis of buiten de baan, mits, in geval het GKM is gemarkeerd als een tua- terhindernis of een laterale waterhindernis, het gebied per definitie een waterhindernis is. (NGFGR)