Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 24-07-2017

first cut

betekenis & definitie

(de) - maaisnit van het grasdeel direct naast de fairway en/of de green, iets langer gemaaid dan de fairway, maar korter dan de ‘second cut’.

Herkomst: Eng, first (eerste) + cut (maaisnit).

semirough