Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 24-07-2017

EGA playing handicap

betekenis & definitie

(de) - het aantal handicapslagen, uitgedrukt in een heel getal, over 18 holes dat een speler, spelend op een bepaalde baan en van een bepaald soort afslagen, als voorgift moet ontvangen om zijn scorend vermogen te kunnen vergelijken met een scratchgolfer, de EGA playing handicap wordt beschouwd als de handicap zoals omschreven in handicap (2) en wordt vermeld op het wedstrijdformulier

• Playing handicap = EGA exact handicap x (slope rating: 113) + (course rating - par). Voorbeeld. Een speler speelt een ronde voor het verkrijgen van een EGA-handicap, De baan waarop hij speelt heeft een slope rating van 136, een course rating van 71.3 en een par van 72. Uitgaande van een exact handicap van 36.0 bedraagt het aantal handicapslagen dat de speler ontvangt 36 x (136:113) + (71.3 - 72) - 43.3 - 0.7 = 42.6 = 43 handicapslagen. (www.ngf.nl)

• Om onnodig rekenwerk te voorkomen kan de speler ook zijn EGA playing handicap vaststellen daar zijn EGA exact handicap op te zoeken in de voor iedere baan specifieke EGA-playinghandicaptabellen en de daarbij behorende EGA playing handicap af te lezen. Deze tabellen hangen op iedere baan op een duidelijk zichtbare plaats in het clubhuis en/of in de buurt van de eerste afslag. (www. gcspaarnwoude.nl)

Herkomst: Eng. EGA + playing (speel) + handicap.