Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 24-07-2017

EGA-handicapsysteem

betekenis & definitie

(het) - methode van de EGA om de speelsterkte van golfers vast te stellen, zodat spelers van verschillend niveau op een zo gelijkwaardig mogelijke wijze en met zo veel mogelijk gelijke kansen in wedstrijdvorm met elkaar kunnen spelen.

• Het EGA-handicapsysteem is gebaseerd op de veronderstelling dat elke speler ernaar streeft op iedere hole zo min mogelijk slagen te doen en op de verwachting dat iedereen bereid is zo veel mogelijk qualifyingscores in te leveren, maar ten minste vier per jaar. Het doel van het EGA-handicapsysteem is: 1. zo veel mogelijk spelers, mannen en vrouwen, in staat te stellen een handicap te verkrijgen; 2. billijkheid en uniformiteit te verkrijgen bij het vaststellen van handicaps in Europa, zowel voor spelers die wedstrijden spelen als voor hen die dat, om welke reden ook, niet (meer) doen; 3. rechtvaardige handicaps vast te stellen die de potentiële speelsterkte van de spelers zo goed mogelijk weergeven, zodat spelers van verschillend niveau min of meer gelijkwaardig met elkaar strijd kunnen leveren, hoge scores op een of meerdere holes, die in geen verhouding staan tot de speelsterkte van de speler, niet mee te tellen; 4. spelers met een handicap in de handicapcategorieën 2 t/m 5 in staat te stellen door middel van het systeem van qualifyingkaarten (‘extra day scores’) zo veel mogelijk qualifyingscores in te leveren; 5. door middel van slope rating de handicaps van de spelers aan te passen aan de moeilijkheidsgraad van de golfbaan die wordt gespeeld; 6. door een zo eenvoudig mogelijke opzet het werk voor de handicapcommissie zo gemakkelijk mogelijk te maken; 7. door eenvoudige en vooral begrijpelijke regels de spelers zo veel mogelijk te betrekken bij het verkrijgen en veranderen van hun eigen handicap. (ECAHS)