begeleider betekenis & definitie

(de; -s) (NGF-dopingreglement) - iedere door de betrokken sport(st)er aangewezen persoon die hem vergezelt bij de afnameprocedure, een en ander voorzover betrokkenen zijn gebonden aan door of namens de NGF vastgestelde statuten, reglementen of besluiten.