Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

backspin

betekenis & definitie

(de; -s) - tegeneffect, terugwaartse draaiing van de bal om zijn horizontale as (door hem laag te raken, waardoor de bal een relatief steile vlucht heeft en na de landing niet of nauwelijks doorrolt, of zelfs terugrolt), syn. underspin.

• De vlucht over de vlag, de explosieve stop en de soms meters terugspinnende bal in de richting van de hole is zo dramatisch dat de ‘ohs’ en ‘ahs’ van het publiek rond de green tijdens een groot toernooi niet van de lucht zijn. (GELDE)

• De hoeveelheid backspin wordt bepaald door de loft van de dub, de snelheid waarmee men de bal raakt en de invalshoek. (www.golfing4fun.nl)

Herkomst: Eng. back (terug-, tegen-) + spin (effect, draaiing)