gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Gepubliceerd op 26-08-2020

Leven als God in Frankrijk

betekenis & definitie

Volgens sommigen is deze uitdrukking met eenige wijziging, ontleend aan Zincgref—Weidners „Apophthegmata,” Leipzig 1693, deel 2, bladzijde 10. Daar staat: „Toen hij (Maximiliaan I, ♱ 1519) eens met eenige personen uit zijne omgeving een zeer vertrouwelijk gesprek voerde over andere landen, velde hij onder anderen, ook dit oordeel: Wanneer het mogelijk was, dat ik God kon zijn en twee zonen had, dan moest de oudste God zijn na mij en de andere koning in Frankrijk”.

Volgens anderen is de uitdrukking een verbastering van: Leven als een Schot in Frankrijk en dateert ze uit de oorlogen tusschen Frankrijk en Engeland van 1337 tot 1453, toen de Engelschen in Frankrijk duchtig huishielden en er een goed leven van namen.