Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Warf

betekenis & definitie

oorspronkelijk hoogte waarop een → ding gehouden werd. gerechtsplaats. Later in Friesland rechtscollege bestaande uit alle grietmannen en bijzitters, mogelijk ook van de attha's (→ asega).

In Groningen een rechtscollege samengesteld uit alle plattelandsrechters van het kwartier met de regering van de stad: vergaderde te Groningen. Gaf keuren en privileges, behandelde civiele zaken in appèl. stelde vervolging in in criminele zaken als de redgers dat nalieten. Later liet men kleinere zaken door de hovetmannen afdoen (→ Hoofdmannenkamer). In de 17e en 18e eeuw was in civiele zaken beroep mogelijk op twee warven, een voor het Ooster- en een voor het Westerkwartier.