Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Steven van Doornik

betekenis & definitie

(Stephanus) bisschop van Doornik (1192—1203), ✝ 1.9.1203. Studeerde te Orléans en Bologna.

Toegewijd dienaar van de Franse kroon; verkeerde in een moeilijke positie door de vijandschap tussen de Franse koning en de Vlaamse graaf; moest tweemaal (hoewel met tegenzin) het interdict over het Vlaamse deel van zijn diocees uitspreken ter ondersteuning van Filips II August. Bovendien kwam hij in botsing met de commune van Doornik. Trachtte het morele en godsdienstige peil van de kapittels te verhogen. Van groot belang is zijn brievenverzameling (Uitg. J.Desilve 1893).Litt. J.Warichez, Etienne de Tournai et son temps 1128 1203 (1937).