Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Rijnland

betekenis & definitie

tijdens de Middeleeuwen een gouw in Holland; tijdens Karel v een baljuwschap. Het waterschap Rijnland omvatte een deel van het baljuwschap Kennemerland, terwijl tot 1581 's-Gravenhage.

Wateringen, Monster. Naaldwijk en 's-Gravensandc tot het baljuwschap Rijnland, maar tot het waterschap Delfland behoorden.Thans een hoogheemraadschap binnen de lijn Amsterdam. Gouda. ’s-Gravenhage. Spaarndam, Amsterdam.

Litt. S.J.Fockema Andreae. Het hoogheemraadschap van Rijnland (1934); S.J.Fockema Andreae e.a.. Kastelen. ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland (1952); S.J.Fockema Andreae. De Rijnlanden (in: Jb. Leiden 1956): W.F.van der Burgh, Iets over de gcsch. van het Hoogheemraadschap Rijnland en zijn oorsprong (in: Jb. Leiden 1963).