Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Palingoproer

betekenis & definitie

25-26.7.1886 te Amsterdam, omdat de politie aan de Jordaners het zgn. palingtrekken (een volksvermaak) verbood: kostte 26 doden en 100 gewonden; had niets met het socialisme te maken, maar wel met de haat, die tussen volk en politie was gegroeid als gevolg van het partijdig optreden van politie en justitie in alle gevallen, waarin arbeiders, als gevolg van de slechte maatschappelijke toestanden, in botsing kwamen met de bourgeoisie. Er werden talrijke strenge en willekeurige vonnissen uitgesproken.

De veroordeling van → Domela Nieuwenhuis wegens het artikel ‘De koning komt’ in Recht voor allen hing eveneens met het palingoproer samen, hoewel hij tijdens het oproer uiterst terughoudend was geweest.Litt. B.Bymholt. Gesch. der Arbeidersbeweging in Nederland (1894: herdr. 1976).