Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Oost-Vlaanderen

betekenis & definitie

Belg. prov. (hoofdstad Gent), die het oostelijk deel van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen omvat. Zij komt nagenoeg overeen met het Département de l’Escaut, opgericht tijdens de Franse bezetting (1794-1814).

Alleen Zeeuws-Vlaanderen, dat hier deel van uitmaakte, behoort niet tot Oost-Vlaanderen. O.a. door toedoen van Lieven → Bauwens werd de prov. een van de brandpunten van de industriële revolutie in de Nederlanden. Sedertdien heeft zich de overgang van landbouw naar industrie verder voltrokken ten koste van de eeuwenoude landelijke lijnwaadnijverheid. met als gevolg een ernstige sociale crisis in de jaren 1846—49. Litt. F.de Potter en J.Broeckaert. Gesch. van de gemeenten van Oost-VIaanderen (46 dln. 1864—1903; 2e dr. 1968 vgl.); M.Grijpdonck en H.Verbaere. Guldenspiegel van Oost-Vlaanderen (1958-59).