Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Nederkwartier

betekenis & definitie

in de Ned. geschiedenis een van de vier kwartieren, waarin sinds de Middeleeuwen het Utrechtse platteland was verdeeld (→ Nedersticht). Het lag in het noordwesten van de tegenwoordige prov.

Utrecht. Nederkwartieren worden ook wel de kwartieren Arnhem (of de Veluwe). Nijmegen en Zutphen als onderdelen van het gewest Gelre genoemd, in onderscheid tot het → Overkwartier.