Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Moderne Devotie

betekenis & definitie

[<Lat. Devotio Moderna], een door Geert → Groote gestichte laatmiddeleeuwse vroomheidsbeweging, waarvan de → Broeders des Gemenen Levens (en de Zusters des Gemenen Levens) en de → Windesheimer Congregatie typische vertegenwoordigers waren.

Zij werden gekenmerkt door een praktische, innerlijke en christocentrische spiritualiteit, die haar uitdrukking vond o.m. in de bnitatio Christi van → Thomas à Kempis. → Congregatie van Groenendaal.Litt. R.R.Post, De Moderne Devotie (1950); W.Jappe Alberts en A.L.Hulshoff, Het Frensweger Handschrift (1958); W.J.Alberts, Moderne devotie (1969); L.Breure, De hemelse bruidegom (in: SH, 1980, met Litt.).