Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Maximiliaan II

betekenis & definitie

Emanuel, keurvorst van Beieren (1679-1726). *11.7.1662 München, ✝ 26.2.1726 München. 1691 landvoogd der Zuidelijke Nederlanden. Zijn zoon Jozef Ferdinand werd 1698 als Spaanse troonopvolger aangewezen, maar stierf 1699, waarop Maximiliaan steun bij Frankrijk zocht om de Zuidelijke Nederlanden zelf in bezit te krijgen.

In de → Spaanse Successieoorlog (1701. 02-13/14) werd Maximiliaan zowel uit Beieren als de Nederlanden verdreven. Verbleef 1701-04 in Duitsland: nam 1704 opnieuw het bewind in de Zuidelijke Nederlanden in handen; vestigde zich 1706 in Bergen; trok zich na de slag bij → Malplaquet (1709) terug in Frankrijk; 1712 door Filips v van Spanje erkend als souverein der Nederlanden (gehuldigd te Namen en Luxemburg); 1712 naar Frankrijk: ondertekende 1713 de Vrede van Utrecht; ontsloeg 1714 Namen en Luxemburg van de eed van trouw; werd bij de Vrede van Rastatt (1714) in Beieren hersteld. Met hem eindigde het Spaanse bestuur in de Zuidelijke Nederlanden.Litt. F.van Kalken, La fin du régime espagnol aux PaysBas (1907).