Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Hulst

betekenis & definitie

Ned. gemeente in de prov. Zeeland.

Reeds vóór 1000 onder de naam Hulust of Hulustrum bekend, werd 1180 door de graaf van Vlaanderen met rechten begiftigd: kreeg 1270 stadsrechten. In de 14e eeuw waren belangrijke bestaansmiddelen: zoutnering, lakenweverij en meekrapverwerking. Was een belangrijk vestingstadje. 1452 vrijwel geheel verwoest in de strijd tussen Filips van Bourgondië en Gent: 1578 83 in handen van de Gentse calvinisten: 1591 door prins Maurits veroverd. 1596 door Spanje heroverd en 1645 veroverd door prins Frederik Hendrik. Daarmee kwam het voorgoed bij de NoordNed. Republiek als deel van de Generaliteitslanden. Van 1747-49 en van 1795-1814 in Franse handen; 1895 als vesting opgeheven. maar niet ontmanteld.Litt. G.C.A.Juten, Keuren en handvesten der stad Hulst (1908): J.Adriaanse, Beelden uit het verleden van Hulst (1930): P.J.Brand. De gesch. van Hulst (1972).