Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Gezaghebber

betekenis & definitie

hoofd van het Eilandbestuur van de Ned. Antillen.

Dit bestuur bestaande uit de gezaghebber en gedeputeerden is verantwoording schuldig aan de → Eilandsraad.