Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Gelre

betekenis & definitie

middeleeuws graafschap, oorspronkelijk omvattende delen van de tegenwoordige Westduitse Rijnprovincie om het stadje Geldern, waaraan het zijn naam ontleende: in de Karolingische tijd deel uitmakend van de pagus Hattuaria (Ilettengouw). Later omvatte het ook het grootste gedeelte van het tegenwoordige Gelderland en delen van Noord-Limburg.

Het kreeg betekenis onder de heren van Wassenberg in de 11e eeuw. → Gelderland.