Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Franken

betekenis & definitie

benaming van een aantal aan de Midden- en Beneden-Rijn wonende Germaanse stammen, die ca.250 n.C. voor het eerst vermeld worden; onderscheiden in Salische Franken, die aanvankelijk gevestigd waren langs de IJssel (Isala) en aan wie Salland zijn naam ontleent, en de Ripuarische Franken, die langs de Rijn woonden. Beide groepen hadden hun eigen recht, lex salica en lex ripuaria.

Tegen eind 3e eeuw bezetten de Salische Franken de Rijndelta; zij werden bondgenoten (lacti) van de Romeinen; in de 5e eeuw werden zij zelfstandig; steunden de Romeinen tegen de Hunnen (slag op de Catalaunische velden bij Chalon. 451) en tegen de Westgoten (463). Tegen eind 5e eeuw vormden de Ripuarische Franken een staat ten westen van de Rijn. Bij hun latere verovering van Gallië en de vorming van het Frankische Rijk (→ Chlodovech I) verloren de Franken hun Germaanse karakter en werden geromaniseerd.Litt. W.J.Boone, De Franken (1954); F.Petri, Zur Stand der Diskussion über die fränkische Landnahme und die Entstehung der germanisch-romanischen Sprachgrenze (1954); C.Verlinden. Les origines de la frontière linguistique en Belgique et la colonisation franque (1955); D.P.Blok, De Franken in Nederland (3e dr. 1979); E.Zöllner. Gcsch. der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrh. (1970); F.Petri (ed.), Siedlung und Bevölkerungsstruktur im Frankenreich (1973).