Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Ezinge

betekenis & definitie

Ned. dorp in de prov. Groningen.

Bekend geworden door de afgraving van de terp (1925-33) door prof. Van Giffen, waarbij verscheidene zeer goed bewaarde boerderijresten gevonden werden, waardoor inzicht werd verkregen in de wijze van bewoning vanaf ca. de 3c eeuw v.C.—ca.1250 n.C. De Ezinger cultuurverschijnselen vertegenwoordigen een proto-Friese, een Friese en een Anglo-Friese periode. Het bleek dat de gevonden hoeven de voorgangers waren van de huidige Friese boerenhuizen.Litt. A.E.van Giffen, Der Warf Ezinge und sein Westgermanischen Häuser (in: Jaarverslagen Ver. voor terpenonderzoek 16—19, 1936); A.E.van Giffen, Inheemse en Romeinse terpen (1950); S.J.van der Molen, Het Friese boerenhuis in 20 eeuwen (1943); S.J.van der Molen, Ezinge: Saksische of Friese huizen? (in: Tijdschr. Ned. Aardrk. Gen. 57, 1940); J.W.Boersma e.a., Terpen, mens en milieu (1970).