Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Evertsen

betekenis & definitie

geslacht van Zeeuwse vlootvoogden uit de 17e eeuw.

Litt. J.C.M.Warnsinck. Drie 17e-eeuwse admiraals (1938); J.C.M.Warnsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen (1940); J.C.M.Warnsinck, Twaalf doorluchtige zeehelden (1941).

Cornelis Evertsen de Jonge, *16.4.1628 Vlissingen, ✝ 20.9.1679; zoon van Johan → Evertsen. Streed 1663 tegen de Barbarijse zeerovers; 1665 schout-bij-nacht; nam als zodanig deel aan de Tocht naar Chatham (1667), terwijl hij in de Derde Engelse Oorlog (1672-74) de Zeeuwse schepen commandeerde; 1675 gouverneur van Missingen; 1676 bevelhebber van de vloot in de Oostzee; streed 1678 in de Middellandse Zee.

Cornelis Evertsen de Jongste, *16.11.1642 Vlissingen, ✝ 16.11.1706 Middelburg; zoon van → Cornelis Evertsen de Oude. Veroverde 1672 Nieuw-Nederland en Sint-Eustatius; 1679 vice-admiraal en 1684 luitenant-admiraal van Zeeland; commandeerde 1688 de voorhoede van de vloot die het leger van stadhouder Willem ui naar Engeland bracht; streed in de volgende jaren met de Engelsen tegen Frankrijk; werd 1690 bij Bevesier door de Engelse admiraal Torrington in de steek gelaten, leed daardoor een nederlaag, maar slaagde erin de vloot te redden. De matrozen noemden hem Keesje de Duivel wegens zijn opvliegend karakter.

Cornelis Evertsen de Oude. *4.7.1610 Vlissingen, ✝ (gesn.) 11.6.1666; broer van Johan → Evertsen. Na gevochten te hebben tegen de Duinkerker kapers, tegen de Spanjaarden (bij Duins) en in de Zeeslag bij Ter Heide tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-54) bevorderd tot schout-bij-nacht; nam deel aan de oorlog tegen de Zweden, waarin hij zich onderscheidde bij Nyborg (1659); streed 1661-63 tegen de Barbarijse zeerovers; 1664 vice-admiraal en 1665 luitenant-admiraal van Zeeland; nam deel aan de Slag bij Lowestoft (1665) en sneuvelde in de Vierdaagse Zeeslag.

Evert Evertsen, *1603. ✝ (gesn.)1625; zoon van Johan de Oude. Sneuvelde als kapitein tegen de Duinkerkers voor Grevelingen.

Evert Evertsen, *1644, ✝ (gesn.)1667; zoon van Cornelis de Oude. Streed 1665 in de Slag bij Lowestoft (zwaar gewond), in de Vierdaagse Zeeslag (1666); sneuvelde op een tocht naar Suriname.

Geleyn Evertsen, *1607, ✝ (gesn.)1627; zoon van Johan de Oude. Sneuvelde tegen de Portugezen bij Lissabon.

Geleyn Evertsen, *1655, ✝ (gesn.)1721; zoon van Cornelis de Oude. 1678 kapitein; 1685 schout-bij-nacht; nam 1688 deel aan de overtocht van Willem m naar Engeland; streed 1692 in de Slag bij Kaap La Hogue; 1695 vice-admiraal; nam 1700 deel aan een expeditie tegen Denemarken; 1706 luitenant-admiraal; streed als zodanig in de Spaanse Successieoorlog

Johan Evertsen de Kapitein of de Oude, ✝ (gesn.)1617. Werd 1600 kapitein ter zee; streed tegen de Spanjaarden, tegen Franse en Barbarijse zeerovers; sneuvelde bij La Rochelle. Vader van; Cornelis de Oude, Johan, Evert, Geleyn en Pieter.

Johan Evertsen, * jan.1600 Vlissingen, ✝ (gesn.) 4.8.1666; broer van Cornelis → Evertsen de Oude. Werd 1622 kapitein; streed o.a. bij La Rochelle (1625), tegen de Barbarijse zeerovers (1627-28), bij 't Slaak (1631) en tegen de Duinkerkers; werd 1637 vice-admiraal van Zeeland; streed bij Duins (1639), nam deel aan de verovering van Sas van Gent (1644) en vocht in de Eerste Engelse Oorlog; stond 1659 aan het hoofd van de Zweedse schepen bij de tocht naar de Sonl; streed 1665 bij Lowestoft. waarna hij zijn ontslag nam. Na de dood van zijn broer nam hij als luitenant-admiraal opnieuw dienst en sneuvelde in de Tweedaagse Zeeslag bij Duinkerken.

Pieter Evertsen,, *1606. ✝ (gesn.)1625; zoon van Johan de Oude. Sneuvelde als kapitein tegen de Duinkerkers.