Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Duitse Orde

betekenis & definitie

(Ordo Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitani), geestelijke ridderorde gesticht 1198 naar aanleiding van de Derde Kruistocht (1189—92). In de Nederlanden (partes inferiores) ontstonden uiteindelijk twee balijen of provincies (→ Alde Biezen en Utrecht).

De Utrechtse Balije, begin 17e eeuw overgegaan tot het protestantisme, heeft, ondanks opheffing door Napoleon in 1811, kans gezien haar geschiedenis tot op de huidige dag voort te zetten. Haar rechtspositie werd 1815 geregeld als de zelfstandige Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. De orde verleent nu financiële steun aan personen en instellingen.LITT. J.J.de Geer van Oudegein, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (1871); F.Fabius, De ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden

(1961).