Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Bourgogne

betekenis & definitie

(Bourgoigne, Burgundus, Burgundius), Nicolas de, Zuidned. jurist en historicus, *29.9.1586 Edingen, ✝4.1.1649 Brussel. Studeerde te Leuven, was hoogleraar te Ingolstadt (1627-39), raadsheer van de keurvorst van Beieren en sedert 1639 raadsheer in de Raad van Brabant.

Hij was een van de befaamdste rechtsgeleerden van zijn tijd en schreef als eerste in de Nederlanden een studie over internationaal privaatrecht, Controversiae. Werken: Controversiae (1621), Historia Belgica 1558-67 (1629), Historia Bavarica 1513-47(1636).Litt. B.A.Vermaseren, De kath. Ned. gesch.-schrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (1941).