Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Aartsdiaken

betekenis & definitie

vertegenwoordiger van de bisschop in bestuur en rechtspraak. Daar de archidiaconi steeds meer zelfstandige machthebbers weerden, werden in de 13e eeuw' officiales (→officiaal) voor de rechtspraak en in de 14e eeuw vicarii (→-vicaris) voor het bestuur aangesteld, beide ambtenaren van de bisschop.

In de 17c eeuw' bezaten de aartsdiakens nog slechts zeer beperkte bevoegdheid. In het Kerkelijk Wetboek van 1917 worden zij niet meer genoemd.Litt. A.Amanicu, Archidiacre (in: Dict. de Droit Canonique r, 1935 met uitgebreide litt.); H.J.B.Mulders, Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14.Jhdts (1943); H.E.Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholischc Kirchc (1964).