Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

Gepubliceerd op 25-09-2020

2020-09-25

BIJNAAM

betekenis & definitie

In de jaren ’50 waren met name in de Friese Wouden nog vele bijnamen in levend gebruik. Anders dan in andere delen van Frl. werden deze niet ervaren als scheldnamen.

Ze dienden ter onderscheiding in een gebied waarin, door een lange tijd van isolatie, velen dezelfde namen droegen. Met de ontwikkeling van O.

Frl. verdwenen hier, evenals eerder in overige delen van Frl., de bijnamen grotendeels. Slechts in enkele, langer geïsoleerde kernen (Jubbega, Zwaagwesteinde en in Z.W.

Frl. een aantal kustplaatsen) bleven ze langer in gebruik. In de jaren ’60 werden de bijnamen in toenemende mate ervaren als scheldnamen, waarmee ze tot verdwijnen gedoemd waren.