Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

Gepubliceerd op 10-08-2020

2020-08-10

BEROEPSONDERWIJS

betekenis & definitie

Te verdelen in lager, middelbaar en hoger; er kwamen in de loop der jaren, met name bij de invoering van de Mammoetwet, veel naamsveranderingen (bijv. ambachtsschool werd LTS, MTS werd UTS die weer MTS werd) en vele nieuwe typen (LEAO, Detailhandelsvakschool beide typen lager en middelbaar in Friesland -, Ito, Soc.-pedagogisch o.). Praktisch overal vond een uitbreiding van het aantal leerlingen plaats, behalve bij het lager land- en tuinbouwonderwijs waar het aantal 1.1. de laatste jaren echter weer toeneemt.

In de jaren ’70 trad er een duidelijke verschuiving op ten koste van het Beroeps- en ten gunste van het Algemeen Voortgezet Onderwijs.Zie ook Landbouwonderwijs, Onderwijs, Technisch onderwijs.