Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Valence

betekenis & definitie

1) Stad in ‘t fransche dept. Oröme (waarvan hel de Imoldplaals is), ligt 71 mijlen b"zuidoosteii Parijs, a.ui de lilióne, en heeft 17,000 inw.

AanvankeLjk de hoohlslad der Segalatitien, werd V. reeds vroeg romemsrhe kolome ouder den naam van Julia 1 aleiilia. In de middeleeuwen was het de hoüldgl.iats ven het landschep Valentinois. Te V. zfn drie bijzondere cnnrilen gehouden (371, 581, 855). De uuiversileil van Gmiohip werd door Lodewijk XI naar V. verplaatst ( 1 454); hier leeraarde vooral Cujas; liter zetelde ook de Chambre ardeute (zie CHAMBBE), die in 1755 Mandrin veroordeelde. Het is de gebonrlepl. van Pluvtnel, Francais (de Nantes) en Champiounet (wien hier een standbeeld opgeriebt is).2) stad iri 't fransche dept. Tarn, ruim 6 uren g. benoordoosten Alby; 1500 inw. -r-
3) stad in *t fransche dept. Gers, derdhalf uur g. bezuiden Condom, aan de Barse; 1600 inw.
4) stad jin ’t fransche dept. Tarn-Garonne, zesdhalf uur g. bewesten Moissac; 3500 inw.
5) fransche naamsvorm voor de spaansche stad Valencia.