Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Tarquinius

betekenis & definitie

twee koningen van Rome, nl.:

Lucius T. Priscus,d.i. de Oude, woonde te Tarquinii, toen zijne vrouw Tanaquil hem de voorspelling deed, dat hij zich den weg zou banen tot den troon. Op die voorspelling afgaande kwam hij zich metterwoon te Rome nederzetten, en wist zich na den dood van Ancus Marcius werkelijk meester te maken van den troon (616 v.Chr.).Hij regeerde tot 579 v. Chr., toen de door hem van het koningschap beroofde zonen van Ancus Marcius hem van het leven beroofden. Het sluw overleg van Tanaquil bewerkte echter, dat hij als koning opgevolgd werd door haren schoonzoon Servies Tullius.

Lucius T. Superbus, d. i. de Trotsche, wierp (zie ABUNS) zijnen schoonvader Servius Tullius van den troon,en vermoordde hem (534 v. Chr.), om zelf koning te worden. Hij voerde roemrijk oorlog tegen de naburige volkeren, doch was in zijne binnenlandsche regeering een dwingeland. Het algemeenè misnoegen kwam tot eene uitbarsting,toen zijn oudste zoon (zie het volgende artikel) een van Rome’s aanzienlijkste vrouwen verkracht had; toen werd T. met zijne gansche familie weggejaagd (510 v. Chr.) en de republiek uitgeroepen. Tevergeefs zocht hij bij vreemde mogendheden hulp om zijnen troon te heroveren; hij stierf als vluchteling 495 v. Chr. te Cumae.