Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Reims

betekenis & definitie

of Rheims, het oude Remt of Durocorlorum, stad in het fransche dept. Marne, aan de Veste, 20 mijlen benoordoosten 1‘arijs en 5 a 6 mijlen benoordw.

Châlons-sur-Marne; 40,000 inw.; geboorteplaats van Jovinus (romeinsch consul), Colbert, Gobelin, Pluche, Ruinart, Linguet, TronsonDucoudray, Velly, Rob. Nanteuil, J. B. Lasalle,Drouet d'Erlon, enz.Het oude Durocortorurn was de boofdplaats der Remen (Remt). De Romeinen verhieven het tot hoofdstad van Belgica 2a ; het werd ingenomen en verwoest in 406 door de Vandalen, in 452 door Attila. Clovis deed 496 zijne intrede in R., en werd er door den heiligen Remi gedoopt. De Merovingers schonken aan deze stad groote voorrechten. Onder de laatste Carolingers was R. een graafschap, dat door Filips August verheven werd tot hertogdom. In 1359 werd R. tevergeefs belegerd door Eduard III, koning van Engeland ; in de volgende eeuw was R. in handen der Engelschen, doch onderwierp zich aan Jeanne d'Arc 1429. De Russen bezetteden R. 17 Febr. 1814.

De melropolitaan van R. was voorheen eerste hertog en pair des koninkrijks, geboren legaat van den Heiligen Stoel, primaat van Belgisch Gallis, en aan zijne waardigheid (die reeds uit de 3e eeuw dagteekende, toen R. een bisdom was, dat 774 aartsbisdom werd) was uitsluitend het recht verbonden, om de koningen te zalven. Van Filips August (1179) af, tot op de omwenteling van 1830, hebben dan ook alle vorsten van Frankrijk zich te R. laten zalven, uitgenomen Hendrik IV, Napoleon I en Lodewijk XVIII. Verscheidene conciliën zijn te R. gehouden.