Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Oranje-rivier

betekenis & definitie

in de landstaal Gariep of Karieb, de voornaamste rivier van het Kaapland,ontstaat op de westzijde van het Qualhlaniha-gehergte in het Kafferland, uit de vereeniging van twee hoofdbronstroomen, nl. den Noe-Gariep, of Zwarte Rivier, en den Kay-Gariep, of Gele Rivier, doorstroomt in westelijke richting bijna de halve breedte van het Afnknansche vasteland, doch is uithoofde van hare ondiepte voor de scheepvaart ten eenen male ongeschikt. De lengte der 0. wordt geschat op 220 mijlen.

Zij geeft haren naam aan een gemeenebest (zie hel volgende art).Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.